Legatkategori A

Færdiguddannede Arkitekter og Kunsthåndværkere

Færdiguddannede arkitekter og kunsthåndværkere kan ansøge Esther og Jep Finks Mindefond for Arkitektur og Kunsthåndværk om en legat­portion på op til 50.000 kr. til studieophold her eller i udlandet. Ansøgninger om tilskud til gennemførelse af projektrelaterede studieophold, der sigter på personlig faglig udvikling vil blive prioriteret. Det forventes derfor, at ansøgninger indeholder en klar faglig motivering for det ønskede studieophold, samt præcis beskrivelse af projektemne og -mål. Det forventes endvidere, at legatmodtagere efter gennemført studie­ophold fremsender en redegørelse for de resultater, som det tildelte legat har muliggjort.

Ansøgning med dokumentation for kvalifikationer, vedlagt budget og egnet til reproduktion i sort/hvid, skal være Esther og Jep Finks Minde­fond for Arkitektur og Kunsthåndværk co/ Arkitektskolen Aarhus, Nørreport 20, 8000 Aarhus C i hænde senest den 1. februar 2020 kl. 12.00. Legatkategori, samt ansøgers navn og adresse anføres i ansøgningens øverste højre hjørne.

Bemærk, at der ikke ydes tilskud til
grupperejser

studieophold, der antager karakter af forretningsrejse

studieophold, der kan sidestilles med almindelig efteruddannelse

studieophold, der er påbegyndt før 10. april i uddelingsåret


Bemærk endvidere, at

ansøgninger skal fremsendes til Arkitektskolen Aarhus, Nørreport 20, 8000 Aarhus C

ansøgninger ikke kan fremsendes med fax el. overføres digitalt

fonden ikke påtager sig returnering af fremsendt materiale

legatuddelingens resultat vil blive meddelt legatmodtagere senest 10. april i uddelingsåret

retur forside

 

ESTHER OG JEP FINKS MINDEFOND FOR ARKITEKTUR OG KUNSTHÅNDVÆRK, CO/ ARKITEKTSKOLEN AARHUS, NØRREPORT 20, AARHUS C