Legatkategori A

Færdiguddannede Arkitekter og Kunsthåndværkere

● Færdiguddannede arkitekter og kunsthåndværkere kan ansøge Esther og Jep Finks Mindefond for Arkitektur og Kunsthåndværk om en legat­portion på op til 50.000 kr. til studieophold her eller i udlandet. Ansøgninger om tilskud til gennemførelse af projektrelaterede studieophold, der sigter på personlig faglig udvikling vil blive prioriteret. Det forventes derfor, at ansøgninger indeholder en klar faglig motivering for det ønskede studieophold, samt præcis beskrivelse af projektemne og -mål. Det forventes endvidere, at legatmodtagere efter gennemført studie­ophold fremsender en redegørelse for de resultater, som det tildelte legat har muliggjort.

nb: På grund af uvished om hvordan Covid-19 situationen udvikler sig uddeles legat til studieophold i 2021 kun til studieophold i Danmark.

● Ansøgning med dokumentation for kvalifikationer og vedlagt budget skal være Esther og Jep Finks Minde­fond for Arkitektur og Kunsthåndværk co/ Arkitektskolen Aarhus, Nørreport 20, 8000 Aarhus C i hænde senest den 1. februar 2021 kl. 12.00.

Bemærk, at der ikke ydes tilskud til
● grupperejser

● studieophold, der antager karakter af forretningsrejse

● studieophold, der er eller kan sidestilles med efteruddannelse i ansættelsesforhold

● studieophold, der er påbegyndt før 10. april i uddelingsåret

Bemærk endvidere, at

ansøgninger skal fremsendes digitalt i A4 som en og kun en PDF maks. 20mb til Lene Rimpler, lr@aarch.dk, Arkitektskolen Aarhus, Nørreport 20, 8000 Aarhus C, tlf. 89360207

● legatuddelingens resultat vil blive meddelt legatmodtagere senest 10. april i uddelingsåret