Legatkategori C

Udstillingsvirksomhed indenfor arkitektur el. kunsthåndværk

Esther og Jep Finks Mindefond for Arkitektur og Kunsthåndværk kan ansøges om en legatportion på op til 50.000 kr. til dækning af eller støtte til materialeudgifter ved udstillingsvirksomhed inden for arkitektur eller kunsthåndværk. Ansøgninger om tilskud til gennemførelse af projektrelaterede udstillinger vil blive prioriteret. Endvidere prioriteres ansøgninger om tilskud til udstillinger, hvor legattildelingen vil have betydende indflydelse på gennemførelsen. Bemærk at legatmodtagere efter gennemført udstilling forventes at fremsende en redegørelse for de resultater, som det tildelte legat har muliggjort.

Ansøgning med dokumentation for kvalifikationer, vedlagt budget, samt bekræftet aftale om udstillingssted og –tidspunkt og egnet til repro­duktion i sort/hvid, skal være Esther og Jep Finks Mindefond for Arkitektur og Kunsthåndværk co/ Arkitektskolen Aarhus, Nørreport 20, 8000 Aarhus C i hænde senest den 1. februar 2019 kl. 12.00. Legatkategori, samt ansøgers navn og adresse anføres i ansøgningens øverste højre hjørne.

Bemærk, at der ikke ydes tilskud til

katalogudgivelse
udstillingsvirksomhed i forbindelse med fagmesser
udstillingsvirksomhed i udlandet
udstillinger, der er åbnet før 10. april i uddelingsåret

Bemærk endvidere, at

ansøgninger skal fremsendes til Arkitektskolen Aarhus, Nørreport 20, 8000 Aarhus C

ansøgninger ikke kan fremsendes med fax el. overføres digitalt

fonden ikke påtager sig returnering af fremsendt materiale

legatuddelingens resultat vil blive meddelt legatmodtagere senest den 10. april i uddelingsåret

retur forside

 

ESTHER OG JEP FINKS MINDEFOND FOR ARKITEKTUR OG KUNSTHÅNDVÆRK, CO/ ARKITEKTSKOLEN AARHUS, NØRREPORT 20, AARHUS C