LEGATKATEGORI C

UDSTILLINGSVIRKSOMHED INDEN FOR ARKITEKTUR EL. KUNSTHÅNDVÆRK

● Esther og Jep Finks Mindefond for Arkitektur og Kunsthåndværk kan ansøges om en legatportion på op til 50.000 kr. til dækning af eller støtte til materialeudgifter ved udstillingsvirksomhed inden for arkitektur eller kunsthåndværk. Ansøgninger om tilskud til gennemførelse af projektrelaterede udstillinger vil blive prioriteret. Endvidere prioriteres ansøgninger om tilskud til udstillinger, hvor legattildelingen vil have betydende indflydelse på gennemførelsenBemærk at legatmodtagere efter gennemført udstilling forventes at fremsende en redegørelse for de resultater, som det tildelte legat har muliggjort.

● Ansøgning med dokumentation for kvalifikationer og vedlagt budget, samt bekræftet aftale om udstillingssted og –tidspunkt skal være Esther og Jep Finks Mindefond for Arkitektur og Kunsthåndværk co/ Arkitektskolen Aarhus, Nørreport 20, 8000 Aarhus C i hænde senest den 1. februar 2021 kl. 12.00.

Bemærk, at der ikke ydes tilskud til

● katalogudgivelse 
● udstillingsvirksomhed i forbindelse med fagmesser
● udstillingsvirksomhed i udlandet
● udstillinger, der er åbnet før 10. april i uddelingsåret

Bemærk endvidere, at

● ansøgninger skal fremsendes digitalt i A4 som en og kun en PDF maks. 20mb til: Lene Rimpler, lr@aarch.dk, Arkitektskolen Aarhus, Nørreport 20, 8000 Aarhus C, tlf. 89360207. Ansøgt legatkategori, samt ansøgers navn, adresse incl. mailadresse skal tydeligt fremgå af såvel ansøgning, som følgemail

● legatuddelingens resultat vil blive meddelt legatmodtagere senest den 10. april i uddelingsåret