LEGATKATEGORI C

UDSTILLINGSVIRKSOMHED INDENFOR ARKITEKTUR ELLER KUNSTHÅNDVÆRK

● Esther og Jep Finks Mindefond for Arkitektur og Kunsthåndværk kan ansøges om en legatportion på op til 50.000 kr. til dækning af eller støtte til materialeudgifter ved udstillingsvirksomhed indenfor arkitektur eller kunsthåndværk. Ansøgninger om tilskud til gennemførelse af projektrelaterede udstillinger vil blive prioriteret. Endvidere prioriteres ansøgninger om tilskud til udstillinger, hvor legattildelingen vil have betydende indflydelse på gennemførelsen. Bemærk at legatmodtagere efter gennemført udstilling forventes at fremsende en redegørelse for de resultater, som det tildelte legat har muliggjort.

Bemærk, at der ikke ydes tilskud til

·     arbejdsløn og/eller honorar

·     katalogudgivelse

·     udstillingsvirksomhed i forbindelse med fagmesser

·     udstillingsvirksomhed i udlandet

·     udstillinger, der er åbnet før 10. april i uddelingsåret

On-line ansøgningsskema skal benyttes – se nedenfor
● Ansøgningsfrist er den 1. februar 2023 kl. 23:59
● Legatuddelingens resultat vil blive meddelt legatmodtagere senest den 10. april i uddelingsåret

Ansøgningsskema, udstillingsvirksomhed (tilgængeligt 3 mdr. før ansøgningsfrist)